Mandatory notification of trade

05.03.2007 - Lars H. Enger, ny CFO i Nutri Pharma ASA fra 1/5-07 har kjøpt 45.000 aksjer i NUT til NOK 3,35 per
aksje. Beholding etter kjøp: Epsilon Eiendom AS: 500.000 aksjer og Lars H Enger: 200.000 aksjer.

Lars H. Enger, ny CFO i Nutri Pharma ASA fra 1/5-07 har kjøpt 45.000 aksjer i NUT til NOK 3,35 per aksje. Beholding etter kjøp: Epsilon Eiendom AS: 500.000 aksjer og Lars H Enger: 200.000 aksjer.