Meldepliktig handel

20.04.2007 - Styremedlem i Nutri Pharma, Kristin Vestgren Sæterøy, har i dag 20.04.07 kjøpt 5.000 aksjer i
Nutri Pharma til kurs 3,23....

Styremedlem i Nutri Pharma, Kristin Vestgren Sæterøy, har i dag 20.04.07 kjøpt 5.000 aksjer i
Nutri Pharma til kurs 3,23. Kristin Vestgren Sæterøy eier etter denne transaksjonen 5.000
aksjer i Nutri Pharma.