Mottatt firmaattest

27.04.2007 - Oslo Børs har mottatt firmaattest fra Nutri Pharma ASA i forbindelse med forhøyelse av aksjekapitalen. Se børsmelding 19.04.2007....

Oslo Børs har mottatt firmaattest fra Nutri Pharma ASA i forbindelse med forhøyelse av aksjekapitalen. Se børsmelding 19.04.2007.

Ny aksjekapital er NOK 21.634.157,25 og kapitalen er registrert fullt innbetalt i Foretaksregisteret.