Meldepliktig handel

27.02.2008 - Mininaste AS, kontrollert av Dr. med. Egil Bodd, har i dag kjøpt 2 millioneraksjer i Nutri Pharma ASA av Lars H. Høie til kurs NOK 2,30 pr. aksje...

Mininaste AS, kontrollert av Dr. med. Egil Bodd, har i dag kjøpt 2 millioner
aksjer i Nutri Pharma ASA av Lars H. Høie til kurs NOK 2,30 pr. aksje.
Etter dette eier Lars H. Høie 45.996.515 aksjer i Nutri Pharma ASA.

For Egil Bodd representerer investeringen en fortsatt satsing innenfor
helserelatert virksomhet og biomedisin. Egil Bodd var fra 2004-06 CEO i
Pronova Biocare etter at han fra 1992-2003 hadde forskjellige europeiske
roller som Senior Executive i det amerikanske legemiddelselskapet
Merck & Co. Inc.

Trond Syvertsen, CEO og en av stifterne av Nutri Pharma ASA,
ønsker Egil Bodd velkommen som aksjonær.