Nutri5 lanseres 8. februar på helsemessen Norges varemesse

10.01.2008 - Nutri5® - et nytt produkt for kvinner
- reduserer plager relatert til menopause og PMS
- forbedrer kvinners helse og livskvalitet

Nutri5® - et nytt produkt for kvinner
- reduserer plager relatert til menopause og PMS
- forbedrer kvinners helse og livskvalitet

Etter mer enn 20 års forskning lanserer Nutri Pharma et veldokumentert produkt som forbedrer
kvinners helse og livskvalitet. Nutri5® reduserer plager relatert til menopause og PMS, og bidrar
til en kvinnekropp i balanse.

Nærmere 70 % av alle kvinner i den vestlige verden (ca. 220.000 kvinner i Norge) får plager i
forbindelse med overgangsalder. Plagene kan redusere livskvaliteten i mange år, og starter ofte
en god stund før menopause. Etter at nyere forskning har gjort kvinner skeptiske til langvarig
bruk av tradisjonell hormonbehandling, er mange på jakt etter et veldokumentert alternativ.

Nutri5® er et resultat av mer enn 20 års medisinsk forskning med et betydelig antall kontrollerte
studier publisert i anerkjente, vitenskapelige tidsskrifter internasjonalt. Nutri5® inneholder en
patentert kombinasjon av naturlige soyaingredienser der de bioaktive komponentene er beholdt
i sin naturlige form. De gunstige helseeffektene oppnås med en optimal sammensetning av
isolerte soyaproteiner, soyaisoflavoner, soyafibre og soyaphospholipider. Kombinasjonen av
soyafiber og aktive isoflavoner, som i Nutri5®, gir en bedre effekt enn uten fiber.

Nutri5® minsker plager i forbindelse med menopause og PMS, og har også en forebyggende
effekt på osteoporose, hjerte/karproblemer, og type 2 diabetes.Virkningen forsterkes ved at
soyaingrediensene bevarer sin naturlige struktur bedre i pulverform.

- Resultatene fra våre kliniske studier har medført at vi ønsket å lansere et veldokumentert
produkt som gir kvinner bedre helse og økt livskvalitet, sier prosjektdirektør
Hilde Aalling-Syvertsen i Nutri Pharma.

Asiatiske kvinner som jevnlig spiser mat som inneholder soya har få plager relatert til
menopause og PMS. I Japan finnes ingen ord for hetetokter og forskere mener at det er en klar
sammenheng med inntaket av soya, og at soyabønner inneholder isoflavoner, også kalt
planteøstrogener. Forskning viser at det er viktig for optimal effekt at planteøstrogenene
fra soya inntas i sin naturlige form sammen med andre soyakomponenter
(som i Nutri5®). Nutri5® skal inntas hver dag for å oppnå optimal effekt.

Ved klinisk utprøving av Nutri5® rapporterte 90 % av kvinnene om forbedret livskvalitet etter 2-4
ukers bruk. Plagene kommer gradvis tilbake når man ikke lenger inntar Nutri5 på daglig basis.
Placebokontrollerte studier internasjonalt har dokumentert at Nutri5® har en signifikant
kolesterolsenkende effekt, i tillegg til andre positive helseeffekter.

Nutri5® er et ernæringsprodukt som blandes med vann til en velsmakende sjokoladeshake.
Ved plager relatert til overgangsalder og PMS anbefales inntak to ganger daglig i 1-2 måneder.
Deretter vil normalt et daglig inntak av Nutri5® være tilstrekkelig for å oppnå de gunstige
helsevirkningene.


Om Nutri Pharma
Nutri Pharma ASA ble formelt etablert i 1993 av Dr. Lars H. Høie og CEO Trond Syvertsen.
Bakgrunnen var Dr. Høies studier i tradisjonell kinesisk medisin, hvor soya har en sentral plass,
i tillegg til hans arbeid med hjertepasienter i Senteret for Hjertemedisin, som han etablerte
med flere legekolleger i 1985. Basert på forskning som startet i 1983 utviklet Dr. Høie
produkter basert på optimale. sammensetninger av soyaingredienser som skulle forebygge
risikofaktorer for hjerte-karsykdom. Vektreduksjonsproduktet Nutrilett® ble lansert med
Nycomed i 1989, og Nutrilett® har hvert år siden lanseringen vært det mest selgende helse- og
ernæringsproduktet i Norden. Det er nå Orkla som distribuerer Nutrilett® i Norden på lisens fra
Nutri Pharma, med et utvidet produktsortiment. Nutri Pharma har investert mye i forskning, med
fokus på kolesterolreduksjon, risikofaktorer for hjerte-karsykdom og type 2 diabetes. De kliniske
studiene som har samme standard som farmasøytisk industri har dokumentert signifikant
reduksjon av total- og LDL-kolesterol, i tillegg til at det ble observert reduksjon av
plager relatert til PMS og menopause. Dette ledet Nutri Pharma videre til utviklingen av Nutri5®,
et produkt som forbedrer kvinners helse og livskvalitet, og som lanseres på det norske
markedet 8. februar 2008 på Helsemessen, Norges Varemesse - Lillestrøm.


www.nutripharma.com www.nutri5.no


For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Trond Syvertsen, CEO, tlf 23310881/91721457

Lars H. Enger, CFO, tlf 23310884/90843771