Annual General Meeting

11.05.2009 - General Meeting in Nutri Pharma ASA was held Tuesday 05 May 2009 at 10.00. All items were resolved unanimously in accordance with the Boards Calling Notice.

General Meeting in Nutri Pharma ASA was held Tuesday 05 May 2009 at
10.00. All items were resolved unanimously in accordance with the Boards Calling
Notice. See attached copy of signed protocol from the  General Meeting 2009
in Nutri Pharma ASA.

Protocol AGM 05.05.2009

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.