News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Ny CFO i Nutri Pharma ASA

06.05.2010 - Rolf Henning Lem er ansatt som ny CFO i Nutri Pharma ASA. Rolf Henning skal, i tillegg til de funksjoner som ligger under CFO-stillingen, bistå aktivt i arbeidet med å kommersialisere Bionor Immunos teknologiske plattform mot farmasiselskaper internasjonalt

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl
(Norwegian Securities Trading Act)

Rolf Henning Lem er ansatt som ny CFO i Nutri Pharma ASA. Rolf Henning skal, i
tillegg til de funksjoner som ligger under CFO-stillingen, bistå aktivt i
arbeidet med å kommersialisere Bionor Immunos teknologiske plattform mot
farmasiselskaper internasjonalt. Hans kunnskaper om Bionor Immuno gjennom en
rekke år gjør ham spesielt egnet til denne stillingen.

Rolf Henning Lem har arbeidet i Fondsfinans, avd. for Corporate Finance siden
1999 og har i den sammenheng vært finansiell rådgiver og gjennomført et stort
antall transaksjoner innenfor en rekke bransjer. Han har tidligere vært ansatt i
Dyno Industrier i 6 år, der han var Vice President Finance og
direksjonssekretær. Han har også flere års erfaring fra konsulentvirksomhet
(Nexia og Deloitte Haskins & Sells Management Consultants).

"Jeg ble kjent med Bionor Immuno gjennom mitt arbeid i Fondsfinans.. Jeg kjenner
selskapets ledelse som dyktige og seriøse, og det som særlig gav meg tro på at
Bionor kan lykkes i å bli det første selskapet i verden som lanserer en
HIV-vaksine, var de kliniske resultatene fra fase II a studien ved Ullevål
Sykehus. Resultatene av denne studien demonstrerte at pasientene, som følge av
vaksinering, var i stand til å gå av tradisjonell HIV-medisin over lengre tid.
Studien viste en mediantid på 31 måneder, sammenlignet med de 3-5 måneder som
normalt er tiden en HIV-positiv kan avstå fra medisinering. Jeg har også
tidligere vært rådgiver for Nutri Pharma ASA og kjenner denne virksomheten godt.
Jeg ser frem til å arbeide med å utnytte det internasjonale markedspotensialet
til Nutrilett og Nutri5 enda bedre," sier Rolf Henning Lem

Rolf Henning begynner hos oss ca. 1. juni.

Samtidig takker vi Lars Helmer Enger for hans solide innsats som CFO i Nutri
Pharma ASA fra 2007-2010.

Oslo, 5. mai 2010.
Trond Syvertsen, CEO Nutri Pharma ASA
Tlf. +47 917 21 457

 

[HUG#1412042]