Adm. dir. tildelt opsjonsordning

20.10.2011 - Adm. dir. Steen Krøyer i Bionor Pharma tildelt opsjonsordning

Som en del av kompensasjonspakken til den nye midlertidige administrerende direktør i Bionor Pharma, Steen Krøyer, er Krøyer tildelt 500.000 opsjoner på kjøp av aksjer i selskapet til en kurs på NOK 1,90 pr. aksje. Opsjonene løper til utgangen av 2012 og er betinget av at selskapet oppnår en kommersiell avtale med en farma-/biotek partner innen opsjonsperiodens utløp.

De tildelte opsjonene vil kunne utstedes under den generelle fullmakten til styret om utstedelse av aksjer til bruk i selskapets opsjonsordning for ledelsen og nøkkelpersoner. Hittil er 5,9 millioner opsjoner av fullmaktens totalt 10 millioner aksjer tildelt under nevnte ordning.