Bionor Pharma ASA – årsoversikt meldinger

 

(Oslo, 19 mai 2011)

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å årlig sende til børsen en oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmenheten, jf. verdipapirhandelloven § 5-11.

Link til Årsoversikt for Bionor Pharma ASA for perioden 1. mai 2010 til dags dato, klikk her

 

Kontaktpersoner

Henrik Lund, CEO

+47 23 01 09 60

+47 90 97 12 19

hl@bionorpharma.com

 

 

Rolf Henning Lem, CFO

+47 23 01 09 61

+47 97 74 88 45

rhl@bionorpharma.com