Bransjespesialist Steen Krøyer ny adm. dir.

Oslo, 05.09.2011 - Steen Krøyer tiltrer som ny adm. dir. i Bionor Pharma ASA

Steen Krøyer tiltrer som midlertidig administrerende direktør i Bionor Pharma frem til en permanent løsning er etablert. Deretter vil Krøyer høyst sannsynlig bli en del av styret i Bionor Pharma.  Krøyer er en meget erfaren bransjemann. Han har både kommersiell og industriell erfaring fra farmasibransjen. Nå skal han lede selskapet som utvikler kommersielle vaksiner for bekjempelse av virus, herunder HIV og hepatitt.
Krøyer erstatter Henrik Lund som fratrådte 15. august.

Krøyer har 35 års erfaring fra farmasøytisk industri. Han kjenner farmasiselskapenes utfordringer, og forventningene hos eiere og finansielle institusjoner. Gjennom lederstillinger i store selskaper som AstraZeneca og Astra, styreleder i mindre selskaper og erfaringer fra virksomhetsledelse i Kina og Asia, er den nye Bionor Pharma-sjefen meget godt kvalifisert.

Bionor Pharma har sin styrke i én teknologisk plattform med flere patenter, som danner ett felles utgangspunkt for vaksineprodukter som er spesielt rettet mot virussykdommer.

-Bionor Pharma har en produktportefølje hvor de studiene som er gjennomført gjør alle ansatte svært optimistiske. Medisinsk utvikling er kostnadskrevende, og det tar tid, men selskapet har en teknologisk plattform med flere mulige kommersielle produkter, som har vist lovende resultater. Partneravtaler kommer, og det er dette arbeidet jeg skal lede, sier Krøyer. Det blir en glede å lede arbeidet med forskningsteamet i Bionor Pharma som jeg og våre samarbeidspartnere anser som internasjonalt ledende innenfor sitt område.

-Det er to store uløste spørsmål i den medisinske verden; hvordan bekjempe virus og kreft. Den teknologiske plattformen Bionor Pharma har utviklet omfatter begge deler, og vi samler i første rekke våre krefter på virus sykdommer som HIV og hepatitt. Produkter i dette området er det et stort behov for og et tilsvarende betydelig marked, men viktig testing gjenstår.

Styreformann Lars Høie er meget glad for at Krøyer har takket ja til å lede Bionor Pharma på vei inn i en kommersiell fase.

-Den brede kompetansen og det internasjonale nettverket Krøyer har fra farmasøytiske industri, vil være en svært viktig ressurs for et selskap av vår størrelse. Hans nettverk, særlig blant potensielle partnere, har stor betydning. Vi som jobber i Bionor Pharma er stolte av utviklingen og gleder oss, sier Lars Høie.

For mer informasjon, kontakt:
Lars Høie, styreformann
hoie@domusmedicus.no, tel.: 95 03 99 15 / +33 631657480
Steen Krøyer, administrerende direktør
steenkroyer@me.com, tel.: +45 29793305
Bionor Pharma, tel.: +47 23 01 09 60