Henrik Lund fratrer som CEO i Bionor Pharma ASA

Oslo, 15.08.2011 - Styret i Bionor Pharma ASA har kommet til enighet medCEO Henrik Lund om avslutning av arbeidsforholdet.


Lund fratrer i dag i samsvar med arbeidsavtalens regulering om fratreden. Lund og styret er uenig om fremtidige strategier for Bionor Pharma ASA og er derfor enige om å skille lag. Bionor Pharma iverksetter umiddelbart prosessen med å finne en ny CEO.