Kopi av Årsrapport 2010 for Bionor Pharma ASA

Oslo, 29.04.2011

Se vedlagt Bionor Pharmas årsrapport for 2010, som vil bli fremlagt for
godkjennelse i selskapets generalforsamling 27. mai.