TREDJE KVARTALS RESULTAT 2011

Oslo, 15 November 2011: Bionor Pharma ASA (OSE: BIONOR) offentliggjorde i dag sitt finansielle resultat for 3. kvartal 2011 samt de viktigste hovedpunktene i selskapets utvikling gjennom kvartalet, samt dagens status og fremtidsutsikter..

Link til Q3 rapport


HØYDEPUNKT TREDJE KVARTAL 2011

• Forskningsavtale med stort biotekselskap hvor man kombinerer Vacc-4x og Revlimid® i behandling av HIV pasienter.

• Resultater fra Vacc-4x fase IIB studie presentert på internasjonal konferanse i Roma og Bangkok samt Forskningsrådets GLOBVAC konferanse i Oslo.

• Valg av nytt styre og ansettelse av ny midlertidig adm. dir

• EBITDA Q3 2011 MNOK – 14,2

• Kontantbeholdning MNOK 133.2 ved utgangen av Q3 2011


HØYDEPUNKT ETTER TREDJE KVARTAL 2011

• Klinisk studie med nasal administrasjon av Vacc-4x startet ved Oslo Universitetshospital.

• Bionor Pharma’s universelle influensavaksine Vacc-Flu ble presentert på en Influenza Congress i Washington DC.

• Bionor Pharma’s hepatititt C vaksine Vacc-HCV er klar for produksjon og toksikologistudie

NØKKELTALL

(NOK 1000) Q3 2011 Q3 2010  9M 2011  9M 2010  FY 2010
Inntekter                                  1 236 3 127 109 330 8 635 12 591
Annen driftskostnad (netto) -15 458 -8 827 -37 282 -34 767 -47 838
EBITDA -14 222 -5 700 72 048 -26 132 -35 247
Avskrivninger -2 834 -2 413 -8 466 -7 386 -9 224
Nedskriving av immaterielle eiendeler -2 834 -84 658   -84 658  
EBIT -17 056 -92 771 80 638 -118 176 -44 471


OUTLOOK

• Konklusjoner fra videre analyser av immunologiske data fra Vacc-4x fase IIB studien forventes å være klar rundt årsskiftet.

• Det kliniske program for Vacc-4x og Vacc-C5 planlegges for å dokumentere “Funksjonell kur” konseptet frem mot design av fase III studie.

• Pågående diskusjoner for å inngå avtale med partner for HIV vaksine porteføljen før start av fase III studier.

• Fortsatt videreutvikle Vacc-HCV og Vacc-Flu, avslutte preklinisk dokumentasjon og klargjøre for klinisk fase i samarbeid med en partner.