Bionor Pharma ASA utvikler universell influensavaksine

Washington, 10.11.2011 - Bionor Pharma presenterer sin forebyggende influensavaksine Vacc-Flu på den viktigste årlige influensakongressen i USA (Arlington, Virginia).

Universell vaksine, mot alle typer influensa

Bionor Pharma er mest kjent for å bruke sin innovative teknologiplattform til å utvikle behandlende vaksiner mot HIV. Teknologiplattformen er også godt egnet til å utvikle vaksiner for en rekke andre virussykdommer, deriblant influensa. Bionor Pharma har investert ca. NOK 25 millioner i utviklingen av sin influensavaksine, Vacc-Flu, gjennom 5 års omfattende prekliniske studier.

Vacc-Flu er utviklet fra stabile proteindeler fra influensaviruset som er felles for alle kjente virusutgaver og som muterer lite. Noen av peptidene i Vacc-Flu stimulerer kroppens hvite blodlegemer, mens andre aktiverer produksjonen av antistoffer mot influensa. Disse ulike måtene å stimulere immunforsvaret på utfyller hverandre og danner en effektiv, universell influensavaksine mot alle former for influensa.

25% bedre effekt enn konvensjonell influensavaksine

På kongressen fremlegger Dr. Sommerfelt prekliniske resultater fra forskjellige forsøksdyr som viser at vaksinen gir god immunrespons og ca. 25% mindre sykdomsutvikling sammenlignet med en konvensjonell influensavaksine. Humaniserte HLA-reseptorer i de prekliniske studiene gjør at det er sannsynlig at vaksinen også virker godt hos mennesker. Forøvrig er vaksinen basert på den samme teknologiplattformen som allerede har fått frem virksomme vaksiner mot HIV.

”Våre studier viser  at Vacc-Flu er universelt effektiv, fordi den gir immunrespons til stabile deler av influensaviruset som er felles for de ellers ulike årlige influensaepidemiene” sier Dr. Sommerfelt.

Gir effekt over flere år, uten bivirkninger

Den universelle vaksinen er fremstilt for å gi langvarig beskyttelse mot sykelighet og dødlighet for alle sesong- og pandemi influensa, og er uten kjente bivirkninger. Vaksinen er testet i samarbeid med St. Georges Hospital, University of London og Norsk Folkehelseinstitutt.

”Vi har analysert over 20 000 proteinsekvenser fra influensavirus fra mennesker, fugler og pattedyr som hester og griser, for å kunne identifisere regioner som er stabile og felles for alle typer influensavirus, og som har dannet basis for Vacc-Flu” sier Birger Sørensen, EVP Vaccine Development, Bionor Pharma.

Globalt behov for bedre vaksiner

Det globale markedet for influensavaksiner utgjør ca. 250 mill. doser tilsvarende et salg på ca. NOK 12-15 mrd. årlig. Dagens influensavaksiner har virkning for kun én sesong, og nye vaksiner må lages hvert år og for hver pandemi. Dette er en stor utfordring ved en pandemisituasjon, inntil det er utviklet en universell influensavaksine som Vacc-Flu som kan gis forebyggende mot alle typer influensa.

Videre utvikling

De prekliniske resultatene danner basis for testing av Vacc-Flu hos mennesker. Bionor Pharma vurderer å søke partner til den videre utviklingen av sin influensavaksine.
 

Om Bionor Pharma


Børsnoterte Bionor Pharma ASA er et resultat av at Nutri Pharma ASA (etablert 1993) i jan. 2010 kjøpte vaksineselskapet Bionor Immuno (etablert 2000). Selskapet har 17 ansatte.
Viktigste produkter i Bionor Pharma er vaksiner mot virusinfeksjoner som HIV, Hepatitt C, influensa og etterhvert også virusbaserte kreftformer. Vaksinene er basert på en egen teknologiplattform utviklet på basis av mange års forskning innen peptider. Vaksinene setter kroppens eget immunforsvar i stand til å bekjempe virussykdommer uten alvorlige bivirkninger. Bionor har fått godkjent flere produktpatenter og patentsøkt sin innovative teknologiske plattform internasjonalt. Bionor er fra Norges Forskningsråd tildelt prisen som Norges mest innovative selskap i 2008.

Bionor Pharmas forretningsmodell er å skape en positiv kontantstrøm i en tidlig utviklingsfase basert på inngåelse av partnerskapsavtaler med større farmaselskaper. Dette omfatter på kort sikt utlisensiering av produkter eller direkte støtte til kliniske studier og på lengre sikt royalty-betalinger.

Et eksempel på dette er avtalen om utviklingssamarbeid inngått i august 2011 med verdens 3. største biotek-selskap. Samarbeidet omfatter et klinisk studie med kombinasjonsbehandling av HIV-pasienter med Bionor Pharmas terapeutiske vaksine, Vacc-4x, og kreftmedisinen Revlimid.

Om Vacc-Flu

Vacc-Flu er en universell vaksinekandidat for influensa, utviklet av Bionor Pharma på basis av selskapets egen teknologiplattform. Vaksinens bekjempelse av virus er rettet både mot produksjon av antistoffer og hvite blodceller som har evnen til å gjenkjenne og fjerne virusinfiserte celler.

Vacc-Flu består av modifiserte peptider basert fra områder i viruset som er stabile og felles for alle influensavirus. Hensikten med vaksinen er å redusere sykelighet og dødelighet forårsaket av både sesong-influensa og ved pandemi. Modifiseringene av peptidene er gjort for å øke vaksinens effekt på immunsystemet. Selskapet har mottatt tilskudd fra Forskningsrådet til utviklingen av den universelle influensavaksinen.


Kontakt

Bionor Pharma ASA, Oslo: +47 23 01 09 60

Steen Krøyer, CEO
Maja Sommerfelt, CSO
Vidar Wendel-Hansen, CMO