Bionor Pharma presenterer på influensakongress i USA

Oslo, 31.10.2011 - Bionor Pharma invitert til å presentere sin influensasatsing på influensakongress i USA.

Bionor Pharma er invitert til å presentere sine lovende pre-kliniske data på den internasjonale Influenza Congress USA i Washington D.C. (www.terrapinn.com). Presentasjonen vil bli holdt 9. november av Bionor Pharmas Chief Scientific Officer, Maja Sommerfelt.

Bionor Pharma er mest kjent for sine terapeutiske vaksiner mot HIV. Imidlertid er selskapets innovative teknologiplattform godt egnet til å utvikle vaksiner for en rekke andre virussykdommer, og selskapet har designet vaksinekandidater også for HCV (Hepatitt C), HPV (Human Papilloma Virus) og influensa.

Det globale markedet for influensavaksine utgjør ca. 250 mill. doser tilsvarende et salg på ca. NOK 12-15 mrd. årlig. Dagens influensavaksiner er spesifikke for kun én sesong, og nye vaksiner må lages hvert år.

Bionor Pharma har investert omkring NOK 25 millioner i utviklingen av sin universal influensavaksine (Vacc-Flu) gjennom 5 års omfattende pre-kliniske studier. Universalvaksinen er designet for å dekke alle sesong- og eksisterende pandemityper samt pandemityper som kan komme i fremtiden. Hensikten er å kunne gi beskyttelse over flere år, uten bivirkninger. Vaksinen er designet og testet i samarbeid med St. Georges, University of London og Norsk Folkehelseinstitutt.

De pre-kliniske dyreforsøkene har påvist god vaksinerespons og effektiv behandling. Bionor Pharmas strategi for videre utprøving i mennesker er under vurdering. Invitasjonen til å presentere på influensakongressen er et klart tegn på økende interesse i det vitenskapelige miljøet for Bionor Pharmas universalvaksinekonsept.

 

Om Bionor Pharma


Børsnoterte Bionor Pharma ASA er et resultat av at Nutri Pharma ASA (etablert 1993) i jan. 2010 kjøpte vaksineselskapet Bionor Immuno (etablert 2000). Selskapet har 17 ansatte.
Viktigste produkter i Bionor Pharma er vaksiner mot virusinfeksjoner som HIV, Hepatitt C, influensa og etterhvert også virusbaserte kreftformer. Vaksinene er basert på en egen teknologiplattform utviklet på basis av mange års forskning innen peptider. Vaksinene setter kroppens eget immunforsvar i stand til å bekjempe virussykdommer uten alvorlige bivirkninger. Bionor har fått godkjent flere produktpatenter og patentsøkt sin innovative teknologiske plattform internasjonalt.
Bionor Pharmas forretningsmodell er å skape en positiv kontantstrøm i en tidlig utviklingsfase basert på inngåelse av partnerskapsavtaler med større farmaselskaper. Dette omfatter på kort sikt utlisensiering av produkter eller direkte støtte til kliniske studier og på lengre sikt royalty-betalinger.
Et eksempel på dette er avtalen om utviklingssamarbeid inngått i august 2011 med verdens 3. største biotek-selskap. Samarbeidet omfatter et klinisk studie med kombinasjonsbehandling av HIV-pasienter med Bionor Pharmas terapeutiske vaksine, Vacc-4x, og kreftmedisinen Revlimid.

Om Vacc-Flu

Vacc-Flu er en universell vaksinekandidat for influensa, utviklet av Bionor Pharma på basis av selskapets egen teknologiplattform. Vaksinens bekjempelse av virus er rettet både mot produksjon av antistoffer og hvite blodceller som har evnen til å gjenkjenne og fjerne virusinfiserte celler.
Vacc-Flu består av syntetiske modifiserte peptider basert på områder som er bevart blant influensavirus. Hensikten med vaksinen er å redusere sykelighet og dødelighet forårsaket av både sesong-influensa (flerårig) og ved pandemi utbrudd. Modifiseringene av de syntetiske peptidene er gjort for å øke vaksinens effekt på immunsystemet.


Kontakt

Bionor Pharma ASA, Oslo: +47 23 01 09 60

Steen Krøyer, CEO

Maja Sommerfelt, CSO

Birger Sørensen, EVP Head of Vaccines