Vacc-4x presenteres på "Global HIV Vaccine Enterprise" i Bangkok

Bangkok, 12.09.2011 - Bionor Pharma er invitert til å presentere Vacc-4x på pressekonferansen til "Global HIV Vaccine Enterprise" ved AIDS Vaccine 2011 i Bangkok.

Bionor Pharma er som eneste selskap med behandlende HIV-vaksine invitert til å presentere på Global HIV Vaccine Enterprise (GHVE- http://www.hivvaccineenterprise.org/) sin pressekonferanse, der målet er å synliggjøre utvalgte, lovende HIV-prosjekter. GHVE er en unik allianse av mer enn tretti uavhengige forskningsorganisasjoner, bidragsorganisasjoner, offentlige organisasjoner og private selskaper globalt, som samarbeider for å påskynde utviklingen av mer effektive HIV-vaksiner (se faktaboks).

Oppdaterte analysedata fra Vacc-4x fase IIb studien blir, som meldt 1. august, fremlagt som poster på AIDS Vaccine 2011 i Bangkok 12.-15. september.

Professor Jan van Lunzen, medisinsk direktør innen infeksjonssykdommer på Hamburg-Eppendorf Universitet og en av de ansvarlige for fase IIb studien, forestår presentasjonene på vegne av Bionor, både av poster og på Global HIV Vaccine Enterprise sin pressekonferanse.

Nye analysedata som presenteres i Bangkok omfatter langtidsdata fra studien, som viser at det var nesten dobbelt så stor sannsynlighet for at pasienter som mottok Vacc-4x kunne stå uten tradisjonell HIV-medisin (ART) i mer enn ett år sammenlignet med placebogruppen (30% versus 18%). Dette er i tråd med oppfølgingsdataene observert i fase IIa studien på Ullevål 2002-2006, som viste at de vaksinerte pasientene kunne være uten ART i gjennomsnittlig 31 mnd. Presentasjonen av fase IIb studien bygget på presentasjonen som ble gitt på IAS konferansen i Roma i juli. I tillegg blir de viktigste tidligere presenterte funn i fase IIb studien fremlagt, blant annet:

  * Pasienter immunisert med Vacc-4x hadde en statistisk signifikant lavere
     virusmengde enn placebo ved slutten av analyseperioden (uke 52).

  * Pasienter immunisert med Vacc-4x fikk en reduksjon i virusmengden på ca.
     70% i forhold til nivået de hadde før ART-behandling ble igangsatt.

  * Blant pasienter med positiv respons mot P24 (området i HIV-viruset som
     vaksinen retter seg mot) var reduksjon i virusmengden hos pasienter som ble
     gitt Vacc-4x signifikant større enn i placebogruppen. Dette er en
     ytterligere bekreftelse på at Vacc-4x kan forbedre immunresponsen på HIV-
     viruset og derved redusere virusmengden.

Professor Jan van Lunzen redegjør på pressekonferansen til Global HIV Vaccine Enterprise også for bakgrunnen for Bionor Pharmas utvelgelse av peptider fra P24 i HIV-viruset som basis for utviklingen av Vacc-4x. Jan van Lunzen opplyser at dette valget støttes av en nylig publisert artikkel i "Proceedings of the National Academy of Sciences" (USA).

Om Global HIV Vaccine Enterprise

Organisasjonen er etablert for å sikre at deltagernes midler koordineres og kanaliseres i følge deres strategiske plan for global utvikling av HIV-vaksiner.

GHVE er en unik allianse av mer enn tretti uavhengige forskningsorganisasjoner, bidragsorganisasjoner, offentlige organisasjoner og private selskaper globalt, som samarbeider for å påskynde utviklingen av mer effektive HIV-vaksiner. Blant deltagerne er Bill & Melinda Gates Foundation, European Commission, EuroVac, GlaxoSmithKline, HIV Vaccine Trials Network, International AIDS Vaccine Initiative, Merck & Co, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Novartis, Sanofi Pasteur, UNAIDS, USAID and WHO.

GHVE startet sin virksomhet i 2007 på basis av donasjoner fra National Institute of Health and Bill & Melinda Gates Foundation. Alliansen bringer sammen ulike aktører innenfor HIV-området og kanaliserer støttemidler fra sine interessenter til ulike prosjekter.


Om Bionor Pharma

Norske og børsnoterte Bionor Pharma ASA er et resultat av at Nutri Pharma ASA (etablert 1993) i jan. 2010 kjøpte vaksineselskapet Bionor Immuno (etablert 2000). Selskapet har 17 ansatte.

Viktigste produktplattform i Bionor er behandlende vaksiner mot virusinfeksjoner som HIV og Hepatitt C, og etter hvert også influensa og virusbaserte kreftformer. Vaksinene er basert på peptidforskning, gir ingen alvorlige bivirkninger, og setter kroppens eget immunforsvar i stand til å bekjempe sykdom.

Bionors teknologiske plattform og produktpatenter er patentsøkt internasjonalt.

Bionor Pharma har i august 2011 inngått avtale om forsknings- og utviklingssamarbeid med verdens 3. største biotek selskap om å bruke deres kreftmedisin Revlimid® (som omsettes for NOK 18.mrd. pr år, og har årlig økning på 35%). Begge parter har blant annet som mål å øke potensialet for kommersialisering av sine produkter globalt.

Om Vacc-4x

Vacc-4x er den behandlende HIV vaksinen innen Bionors portefølje der forskningen har kommet lengst. Den er basert på fire modifiserte, syntetiske peptider fra et spesielt protein (P24) i HIV-viruset. De utvalgte peptidene er fra stabile deler av viruset for å oppnå kontroll, og de er modifiserte for å øke vaksinens effekt på immunsystemet.

I en randomisert, dobbelblind, internasjonal, placebokontrollert, multisenter fase IIb studie ble det påvist at Vacc-4x reduserer statistisk signifikant mengden av HIV-virus. I denne studien deltok 135 personer fra USA, UK, Tyskland, Spania og Italia. Av de 126 pasientene som fullførte utprøvningen ble to tredjedeler immunisert med Vacc-4x og en tredjedel med placebo. Alle pasientene sluttet med medisinering etter 28 uker og ble fulgt opp i uke 52. Studien dokumenterte en statistisk signifikant reduksjon av virusmengden i den aktive gruppen sammenlignet med placebo (p=0,028). Analyser har videre dokumentert en statistisk signifikant reduksjon på 70% (log 0,55) av virusmengden sammenlignet med nivåene før tradisjonell medisinering.

Basert på positive data som viser at immunisering med Vacc-4x gir forbedrede immunresponser til p24 og derved senker virusmengden, har Bionor Pharma nylig inngått en avtale om utprøving av kombinasjonen Vacc-4x og preparatet Revlimid® for å forbedre immunfunksjon og viruskonkontroll.

Målet for Vacc-4x er å oppnå vedvarende viruskontroll ("funksjonell kur")

Markedet for HIV-medisiner: Offisielt antall HIV positive er ca. 35 mill., og ca. 3 mill. nye smittes årlig. Det selges tradisjonelle medisiner for NOK 65 mrd. årlig, og behandlingskostnad pr. pasient er ca. NOK 90.000 pr. år.