News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Bionor Pharma nominerer Celgenes Jerome Zeldis, MD, PhD, til styret

Oslo 11.04 2012 - Bionor Pharma kunngjorde i dag at Jerome("Jerry") Zeldis, MD, PhD, har blitt nominert som nytt styremedlem av selskapetsvalgkomité.

Dr. Zeldis er en erfaren leder med en omfattende karriere i Celgene
Corporation, ett av verdens ledende biotekselskaper, med virksomheter i mer enn
50 land og produkter på markedet i mer enn 70 land i Amerika, Europa og Asia.
Dr. Zeldis er CEO i Celgene Global Health, og CMO (Chief Medical Officer) i
Celgene Corporation, som har hovedkontor i New Jersey.  Det offisielle valget av
styre vil finne sted ved den årlige generalforsamlingen i Bionor 11. mai.

"Teknologiene som Bionors forskere har utviklet er uvanlig spennende " sa Dr.
Zeldis.  "Jeg har stor tro på Bionors plattform og vitenskap, i tillegg til
potensialet i disse teknologiene til å endre måten man historisk sett har
behandlet en rekke utfordrende virus sykdommer på".

Dr. Zeldis har også fungert som Celgene's Senior Vice President for Clinical
Research and Medical Affairs. Han studerte ved Brown University til en AB, MS,
etterfulgt av Yale University til  M Phil, MD, og PhD innen molekylær biofysikk
og biokjemi (immunokjemi).

Dr. Zeldis studerte indremedisin ved UCLA Center for the Health Sciences , og
gastroenterologi ved Massachusetts General Hospital og Harvard Medical School.
Han var Assistant Professor of Medicine ved Harvard Medical School, Associate
Professor of Medicine ved University of California, Davis, Clinical Associate
Professor of Medicine ved Cornell Medical School, og Professor of Clinical
Medicine ved Robert Wood Johnson Medical School i New Brunswick, New Jersey.

Han har publisert 112 vitenskapelige artikler og 24 anmeldelser, bokkapitler og
lederartikler.

Om Bionor Pharma ASA
Bionor Pharma er et norsk biotekselskap notert på Oslo Børs (OSE: BIONOR).
Selskapet har investert mer enn USD 60 millioner innen terapeutiske vaksiner mot
virussykdommer. Bionors vaksiner er basert på en egenutviklet teknologiplattform
som er fremkommet etter mere enn 20 års forskning på peptider. Vaksinene er
designet og utviklet for å aktivere kroppens eget immunforsvar til å bekjempe
virussykdom, uten alvorlige bivirkninger.

Selskapets ledende vaksinekandidat Vacc-4x, en terapeutisk vaksine mot HIV, har
i en fase IIb multinasjonal (USA, Tyskland, UK, Spania og Italia), placebo-
kontrollert, dobbelt-blindet studie, vist statistisk signifikant reduksjon av
virusmengden hos pasientene som har fått vaksinen.

Selskapets andre HIV vaksine, Vacc-C5 er planlagt å være klar for første
kliniske studie (i mennesker) i 2Q 2012, og er utviklet for å stimulere
produksjonen av antistoffer mot HIV, for derved å redusere skadelig
hyperaktivering av immunsystemet forårsaket av HIV infeksjonen. Etter studiefase
I/II av Vacc-C5 planlegger Bionor å kombinere Vacc-4x med Vacc-C5, som
potensielt kan revolusjonere behandlingen av HIV, og danne basis for både en
behandlende og en forebyggende HIV vaksine.

Bionor går videre i tre uavhengige retninger mot markedet for selskapets HIV
vaksiner, gjennom kliniske studier med Vacc-4x og Vacc-C5 som starter i år:

1. Vacc-4x revaksinasjons studie, med pasienter som deltok i fase IIb studien,
med mål om ytterligere å redusere deres virusmengde i perioder pasientene ikke
behandles med tradisjonelle HIV medisiner (ART).

2. Vacc-4x i kombinasjon med Revlimid® (lenalidomide), for en pasientgruppe som
ikke bedrer immunforsvaret (ingen økning i CD4 tall) til tross for ART
behandling.

3. Vacc-C5 klinisk studie fase I/II, etterfulgt av studie med Vacc-C5 i
kombinasjon med Vacc-4x.

Selskapets innovative, teknologiplattform er også godt egnet for å utvikle
vaksiner for en rekke andre virussykdommer, som influensa, HCV (Hepatitt C), HPV
(Humant Papilloma Virus) og CMV (Cytomegalovirus). Prekliniske studier med Vacc-
Flu (Universell influensa vaksine) og Vacc-HCV (Hepatitt C vaksine), inkl.
toksikologi er planlagt ferdige i andre halvår 2012.

Mer informasjon om Bionor Pharma, dets forskning og produkter, er tilgjengelig
på  www.bionorpharma.com.

                                     # # #
Kontaktperson:
Bionor Pharma ASA, Oslo: +47 23 01 09 60/ Skien: +47 35 90 85 00
Lars Høie, styreleder