News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Forlengelse av CEO Steen Krøyer`s opsjonsavtale

Oslo, 28 desember 2012. Bionor Pharma ASA (OSE: BIONOR) annonserte i dag at styret har forlenget CEO Steen Krøyer`s opsjonsavtale for ytterligere ett år.

500.000 opsjoner ble tildelt til en kurs på NOK 1.90 pr aksje, en kurs som var 30% over markedspris den dagen da Steen Krøyer ble annonsert som selskapets nye interim CEO (5. september 2011). Forlengelsen er gyldig til 1 januar 2014.

Bionor Pharma forventer at en ny CEO vil erstatte Steen Krøyer i 2013, og at forlengelsen av opsjonsavtalen derfor ikke er avhengig av en kommersiell avtale. Bionor Pharma har informert at selskapet har startet  en kommersiell partnerprosess, som vil gå parallelt med det omfattende kliniske og prekliniske forskningsprogrammet som er igangsatt. Som annonsert ved den ordinære generalforsamlingen 11 mai 2012, vil Steen Krøyer tiltre styret som styrets nestleder så snart en ny CEO er ansatt.

Dersom aksjeopsjonene innløses kan aksjene ikke selges før 12 måneder etter kjøpstidspunktet eller så lenge Krøyer sitter i styret.

De tildelte opsjonene er en del av den generelle fullmakten til styret om utstedelse av aksjer til bruk i selskapets opsjonsordning for ledelsen og nøkkelpersoner. Hittil er 5,1 millioner opsjoner av fullmaktens totalt 10 millioner aksjer tildelt under nevnte ordning.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontakt:
Bionor Pharma ASA, Oslo: +47 23 01 09 60
Dr. Lars H. Høie, MD, PhD, Styreleder
Hilde Aalling Syvertsen, Director Communications & Corporate Affairs