News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Meldepliktig handel

Oslo,15.06.2012 - Marianne Furru, styremedlem i Bionor Pharma ASA har i dag, som ledd i Selskapets rettede emisjon, kjøpt via selskapet Fular AS 117 200 aksjer i Bionor Pharma ASA til en pris på NOK 3,20.

Marianne Furrus indirekte beholdning etter dette kjøpet er 357 200 aksjer i BIONOR.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12