News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Meldepliktig handel

Oslo, 15.06.2012 - CEO i Bionor Pharma ASA, Steen Krøyer, har i går, som ledd i selskapets rettede emisjon, kjøpt 117 200 Bionor aksjer til en pris på NOK 3,20 pr. aksje.

Aksjene er kjøpt via en nominee konto i Nordea Luxembourg.
Steen Krøyer's beholdning etter dette kjøpet er 267 200 Bionor aksjer.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12