News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Meldepliktig handel

Oslo 17.09.2012 - Hilde Aalling Syvertsen, kommunikasjons direktør i Bionor Pharma ASA, har i dag kjøpt 50 000 aksjer i Bionor Pharma ASA til en gjennomsnittlig pris på NOK 3,6662.

Hilde Aalling Syvertsens beholdning etter dette kjøpet er 758 000 aksjer i BIONOR.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12