News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Meldepliktig handel

Oslo 27.09.2012 - CEO i Bionor Pharma ASA, Steen Krøyer, har i går kjøpt 100 000 Bionor aksjer til en pris på NOK 3,58 pr. aksje.

Aksjene er kjøpt via en nominee konto i Nordea Luxembourg.

Steen Krøyer's beholdning etter dette kjøpet er 367 200 Bionor aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12