News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Nytt styre etter årets generalforsamling

Oslo 11.05.2012 - Bionor Pharmas aksjonærer stemte for industriekspertene Steen Krøyer, Jerry Zeldis og Benedicte Fossum til styret ved den årlige generalforsamlingen

Bionor Pharma ASA annonserte i dag aksjonærenes enstemmige godkjenning
av nye og gjenvalgte medlemmer til styret og valgkomitéen ved selskapets
ordinære generalforsamling 11. mai.

Bionor Pharma går nå inn i en viktig fase med et omfattende klinisk
forskningsprogram mot fase III, partnerprosess og kommersialisering av
eksisterende produkter. Valgkomitéen anbefalte de nylig innvalgte styremedlemmer
med tanke på betydelig styrking av lederskapets evne til å bidra med solide og
realistiske føringer gjennom en forestående spennende og utfordrende periode.
Valgkomitéen mener det nye styret reflekterer den internasjonale kliniske,
regulatoriske og kommersielle kompetansen som er en nødvendig del av
forberedelsene mot en kommende partnerprosess.

 "Dette året tilfører vi betydelig kompetanse fra store farmaselskaper for å
styrke vår ledelse," sier Lars H. Høie, MD, PhD, styreleder i Bionor Pharma.
"Vi er stolte av vårt nye styre og vi har tro på at dette vil hjelpe oss i
arbeidet med å inngå de internasjonale allianser som er nødvendige for å kunne
bringe våre lovende vaksiner frem til markedet."

De nye medlemmene inngår i styret sammen med følgende styremedlemmer som ikke var på valg:
 - Lars H. Høie (styreleder)
 - Marianne Furru (styremedlem)
 - Bjørn Fuglaas (styremedlem)

De nylig innvalgte styremedlemmene er:

Steen Krøyer (nominert til å bli medlem av styret fra det tidspunkt en ny CEO
har tatt over hans stilling). CEO i Bionor Pharma siden september 2011. Krøyer
har 35 års erfaring innen farmasøytisk industri. Gjennom ledende posisjoner i
store selskaper som AstraZeneca og Astra, styreleder i mindre selskaper og
erfaring fra forretningsutvikling i Europa, Kina og Asia, i tillegg til siste
års erfaring som CEO i Bionor Pharma, anses Steen Krøyer å være en meget egnet
kandidat til styret så snart hans etterfølger er på plass. Denne nominering er
også i henhold til indikasjoner i børsmeldingen om Steen Krøyers ansettelse som
CEO, 5. september 2011.

Jerome "Jerry" Zeldis, MD. Dr. Zeldis er CEO i Celgene Global Health og Chief
Medical Officer i Celgene Corporation ved hovedkontoret i New Jersey. Dr. Zeldis
er en erfaren, global industrileder, med en omfattende karriere i Celgene
Corporation, som er ett av verdens ledende biotekselskaper med virksomheter i
mer enn 50 land og produkter på markedet i mer enn 70 land i Amerika, Europa og
Asia. Ref. separat børsmelding 11. april 2012.

Benedicte Fossum, B.Sc., Veterinær medisin. En av grunnleggerne av Pharmaq AS,
den globale leder innen farmaprodukter for aquakulturer. Inntil januar 2010 var
Fossum direktør for strategisk utvikling, Legal Affairs og M&A in Pharmaq AS.
Tidligere erfaring fra Alpharma Inc. (Regulatory Manager) og Statens
Legemiddelverk. Benedicte Fossum er for tiden styremedlem i selskaper som
Navamedic ASA, Codfarmers ASA, ProBio ASA, Probi AB, Smartfish AS, Foinco AS og
Altaria AS.

Basert på nominasjonene over, vil nytt styre frem til Steen Krøyers inntreden
bestå av:
 - Lars H. Høie (styreleder)
 - Bjørn Fuglaas (styremedlem)
 - Jerome Zeldis (styremedlem)
 - Benedicte Fossum (styremedlem)
 - Marianne Furru (styremedlem)

Basert på nominasjonene over, vil nytt styre etter Steen Krøyers inntreden bestå
av:
 - Lars H. Høie (styreleder)
 - Steen Krøyer (visestyreleder)
 - Jerome Zeldis (styremedlem)
 - Benedicte Fossum (styremedlem)
 - Marianne Furru (styremedlem)

Aksjonærene valgte også ny valgkomité:

Leder av valgkomitéen:

Ivar Sigurd Eide (leder, gjenvalgt i komitéen)

Øvrige medlemmer av valgkomitéen:

Birger Sørensen EVP, Head of Vaccines og en av grunnleggerne av
vaksineteknologien til Bionor Pharma er utdannet fysisk kjemiker (M.Sc / cand.
real.) med matematikk og biologi som støttefag. Birger Sørensen er en betydelig
aksjonær i selskapet.

Lars Helmer Enger (gjenvalgt)

Om Bionor Pharma ASA

Bionor Pharma er et norsk biotekselskap notert på Oslo Børs. Selskapet har
investert mer enn USD 70 millioner innen terapeutiske (behandlende) vaksiner mot
virussykdommer. Bionors vaksiner er basert på en egenutviklet teknologiplattform
som er fremkommet etter mer enn 20 års forskning på peptider. Vaksinene er
designet for å aktivere kroppens eget immunforsvar til å bekjempe virussykdom,
uten alvorlige bivirkninger.

Selskapets ledende vaksine kandidat Vacc-4x, en terapeutisk vaksine mot HIV, har
i en fullført fase IIb multinasjonalt (USA, Tyskland, Storbritannia, Spania og
Italia), placebokontrollert, dobbeltblindet studie, vist statistisk signifikant
reduksjon av virusmengden.

Bionors forskere mener at 64% reduksjon i virusmengde hos pasientene som mottok
Vacc-4x i fase IIb studien representerer en langvarig viruskontroll, som et
resultat av immunsystemets nye evne til å drepe virusproduserende celler, i
motsetning til en virusreduksjon forårsaket av daglig, konvensjonell HIV medisin
(Antiretroviral terapi, ART).  Forskning viser at behandling med ART setter de
virusproduserende cellene inn i en hviletilstand, som de kan "våkne opp" fra
selv etter mer enn ti år, og innen få uker igjen begynne å produsere virus
dersom pasientene slutter å behandles med ART. Siden det er kjent at de fleste
pasienter som får ART stopper å ta medisinene av ulike årsaker (høye kostnader,
begrenset tilgjengelighet, og alvorlige bivirkninger), mener Bionor at Vacc-4x
kan bli et viktig behandlingstilbud som kan stabilisere pasientene også når de
ikke tar medisiner.

Bionors andre HIV-terapeutiske vaksine, Vacc-C5, er planlagt å være klar for
første kliniske studie (i mennesker) Q2 2012, og er utviklet for å stimulere
produksjonen av antistoffer mot HIV for derved å redusere skadelig
hyperaktivering av immunsystemet forårsaket av HIV-infeksjonen.
I etterkant av Vacc-C5 fase I / II studien planlegger Bionor å kombinere Vacc-
4x med Vacc-C5, en behandling som kan danne grunnlag for både en terapeutisk og
forebyggende vaksine.

Ifølge FN-organisasjonen UNAIDS hadde 34 millioner mennesker HIV i 2010. Cirka
3 millioner nye blir smittet årlig. Salg av legemidler for behandling av HIV er
USD 10.6 milliarder (NOK 63 milliarder) årlig, og behandlingskostnaden per
pasient er ca. USD 15 000 (NOK 90 000) per år.

Bare én av seks HIV smittede globalt får i dag behandling.

Veier til markedet for HIV vaksinene

Bionor går videre i tre uavhengige retninger mot markedet for selskapets HIV
vaksiner, gjennom kliniske studier med Vacc-4x og Vacc-C5 som starter i år:

1. Vacc-4x revaksinasjons studie med pasienter som deltok i fase IIb studien med
mål om ytterligere å redusere deres virusmengde i perioder der pasientene ikke
behandles med ART.

2. Vacc-4x kombinert med Revlimid® (lenalidomide) for en pasientgruppe med et
svekket immunsystem som ikke blir bedre (dvs. ingen økning i CD4 tall) til tross
for godt kontrollert virusmengde ved behandling med ART.

3. Vacc-C5 klinisk studie fase I/II for å dokumentere om Vacc-C5 øker
antistoffer mot HIV med påfølgende Vacc-C5 i kombinasjon med Vacc-4x, med mål om
å fjerne HIV og derved revolusjonere HIV behandlingen.

Vaksiner mot andre virussykdommer

Selskapets innovative teknologiplattform er også godt egnet til å utvikle
vaksiner for andre virussykdommer, som influensa, HCV (hepatitt C), HPV (humant
papillomavirus) og CMV (cytomegalovirus).
Alle prekliniske studier med Vacc-Flu (Universell influensa vaksine) og Vacc-HCV
(Hepatitt C vaksine), herunder toksikologi er planlagt å være ferdig i andre
halvår 2012, klart til å initiere kliniske studier.

Mer informasjon om Bionor Pharma, dets forskning og produkter, er tilgjengelig
www.bionorpharma.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandellovens  § 5-12
vphl.
Vacc-4x er en eksperimentell behandling som ikke har blitt godkjent for
markedsføring av noen regulerende myndighet.

                                     # # #

Bionor Pharma ASA, Oslo: +47 23 01 09 60/ Bionor Pharma laboratorier:
+47 35 90 85 00
Lars H. Høie, MD, PhD, Styreleder

USA Contact:
David Sheon 202 422-6999
dsheon@WHITECOATstrategies.com