News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Analyse av immunresponser hos pasienter behandlet med Vacc-4x støtter den videre utvikling

Boston 12.09.2012 - Forskere fra Vaccine Immunotherapy Center ved Lausanne University Hospital presenterte i går immunologiske data fra fase II studien med Vacc-4x i form av en muntlig fremføring ved AIDS Vaccine 2012 konferansen i Boston.

Sammendrag

• Data fra Vacc-4x studien presentert ved den største og mest prestisjetunge, globale forskerkonferansen, som utelukkende fokuserer på aids-vaksineforskning

• De omfattende analysedata fra Vacc-4x fase II studien gir viktig innsikt for den videre utviklingen mot kommersialisering


[BOSTON – 12. september 2012] Forskere fra Vaccine Immunotherapy Center ved Lausanne University Hospital presenterte i går immunologiske data fra fase II studien med Vacc-4x i form av en muntlig fremføring ved AIDS Vaccine 2012 konferansen i Boston.  Vacc-4x er en utforskende vaksine for behandling av pasienter med hiv, utviklet av Bionor Pharma. Dataene fra de immunologiske analyser, som ble utført ved det sveitsiske laboratoriet, ble presentert av Kim Ellefsen-Lavoie, CTU (Clinical trials unit) Coordinator, Vaccine and Immunotherapy Center, University Hospital, Lausanne, Sveits.

Dataene viser at pasienter med en spesiell gentype (HLA B-35), som forbindes med rask sykdomsutvikling ved ubehandlet HIV-infeksjon, har like stor sannsynlighet for å respondere på Vacc-4x som andre pasienter. Dette støtter Bionors intensjon om at vaksinen skal fungere på tvers av brede pasientgrupper. Komplette funn fra analysene vil bli innsendt for publikasjon.

AIDS Vaccine 2012 produserer webcast av alle sesjonene, for visning og arkivering innen 24 timer etter de respektive presentasjoner. Webcast vil være tilgjengelig på denne siden:
http://www.vaccineenterprise.org/conference/2012/program/webcasting

"Immunologiske data fra fase II studien med Vacc-4x gir innsikt i hvordan denne terapeutiske vaksinen kunne føre til den observerte reduksjonen i virusmengden," sier professor Giuseppe Pantaleo, MD, sjef for Division of Immunology and Allergy, University Hospital, Lausanne, Sveits. "Resultatene fra denne studien vil være verdifulle for den videre utviklingen mot en potensielt ny klasse av hiv-behandling og kombinasjonsterapier."

Om Vacc-4x fase II studien
Analysene er utført på data fra fase II studien av Vacc-4x, med 136 hiv-pasienter. I denne randomiserte, multinasjonale (USA, Tyskland, Storbritannia, Spania og Italia), dobbeltblindede, placebokontrollerte studien fikk to tredjedeler av pasientene Vacc-4x, mens en tredjedel fikk placebo. Pasienter som fikk Vacc-4x opplevde en statistisk signifikant reduksjon i virusmengde «set point» (stabilisert virusmengde) sammenlignet med placebo.

For detaljerte immunologiske data fra abstraktet, se den engelske versjonen av denne børsmeldingen.

Om AIDS Vaccine 2012 konferansen i Boston
AIDS Vaccine er den største og mest prestisjetunge, globale, vitenskapelige konferansen som fokuserer utelukkende på aids-vaksineforskning. AIDS Vaccine konferansen arrangeres årlig av «Global HIV Vaccine Enterprise» i samarbeid med lokale partnere, og bringer sammen de beste og smarteste vitenskapelige kapasiteter for å utveksle de nyeste forskningsresultater, utforske nye ideer, utdanne fremtidige ledere og engasjere et mangfoldig fellesskap til å bistå til den videre forskningen for å kunne utvikle en trygg og effektiv hiv-vaksine.

Om Bionor Pharma ASA
Bionor Pharma er et ledende vaksineselskap notert på Oslo Børs (OSE: BIONOR). Selskapet har investert mer enn USD 70 mill. innen utvikling av terapeutiske (behandlende) vaksiner. Etter en rettet emisjon i juni 2012, med bruttoproveny på NOK 57,6 mill./ USD 9,6 mill., har selskapet sikret finansiering av planlagte forskningsrelaterte og forretningsmessige aktiviteter til sent i 2014. Cash i hht Q2 2012: NOK 147,9 mill. / USD 24,7 mill.

Bionors vaksiner er basert på en egenutviklet teknologiplattform som er fremkommet etter mer enn 20 års peptidforskning. Vaksinene er designet for å aktivere kroppens eget immunforsvar til å bekjempe spesifikke virussykdommer, uten alvorlige bivirkninger.

HIV
Selskapets fremste vaksine kandidat, Vacc-4x har blitt undersøkt som en terapeutisk vaksine mot hiv i en fullført, stor, eksplorativ fase II, randomisert, multinasjonal (USA og 4 europeiske land), placebokontrollert, dobbeltblindet studie. Denne resulterte i statistisk signifikant reduksjon av virusmengden ved å lede til eliminering av virusproduserende celler. Bionors andre hiv-vaksine, Vacc-C5, er utviklet for å stimulere produksjonen av antistoffer mot hiv, som kan redusere virusproduksjonen og den skadelige hyperaktiveringen av immunforsvaret som fører til aids.

Basert på den gjennomførte fase II studien med Vacc-4x, samt gjennomførte prekliniske studier med Vacc-C5, forbereder Bionor Pharma tre videre studier som kan lede mot fase III:

1. Vacc-4x i kombinasjon med Celgenes immun modulator Revlimid®(Lenalidomide), med pasienter som ikke har fått gjenopprettet normal immunfunksjon til tross for godt kontrollert virusmengde ved hjelp av konvensjonelle hiv-medisiner. Forskerne vil undersøke om Revlimid kan ytterligere øke effekten av Vacc-4x. Studien ble nylig godkjent av tyske, regulatoriske myndigheter for oppstart ved fire klinikker i Tyskland.

2. Reboost med Vacc-4x av pasienter fra fase II studien (USA og 4 europeiske land), for å undersøke om dette kan resultere i ytterligere reduksjon av virusmengden.

3. Klinisk fase I/II studie med Vacc-C5, for å undersøke om denne vaksinen leder til dannelse av antistoffer mot hiv i mennesker, ble nylig godkjent av norske, regulatoriske myndigheter for oppstart ved Oslo universitetssykehus. I etterkant av Vacc-C5 fase I / II studien planlegger Bionor å kombinere Vacc-4x med Vacc-C5, en behandling som kan danne grunnlag for både en terapeutisk og preventiv vaksine.

Andre virussykdommer
Selskapets innovative teknologiplattform er også godt egnet til å utvikle vaksiner for andre virussykdommer som influensa, HCV (hepatitt C), CMV (cytomegalovirus) og HPV (humant papillomavirus). En universell influensavaksine (Vacc-Flu) og hepatitt C-vaksine (Vacc-HCV) er i preklinisk utviklingsfase.

Mer informasjon om Bionor Pharma, dets forskning og produkter, er tilgjengelig på www.bionorpharma.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandellovens  § 5-12 vphl. Vacc-4x, Vacc-C5, Vacc-Flu, Vacc-HCV, Vacc-CMV  og Vacc-HPV er eksperimentelle behandlinger som ikke har blitt godkjent for markedsføring av noen regulerende myndighet.

# # #

Bionor Pharma ASA, Oslo: +47 23 01 09 60/ Bionor Pharmas forskningsavdeling: +47 35 90 85 00
Hilde Aalling Syvertsen, Communications Director


USA Contact:
David Sheon +1 202 422-6999
dsheon@WHITECOATstrategies.com