News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Bionor ser betydelig potensiale i sine grunnleggende plattformteknologier etter innlevering av kompletterende dokumentasjon for patentene

Oslo 23.01.2012 - Bionor Pharma ASA informerer i dag om at det er innlevert tilleggsdokumentasjon for to internasjonale patentsøknader som vil gi generell beskyttelse for selskapets fremtidige peptidvaksiner for cellulær immunitet (som f.eks. den terapeutiske HIV-vaksinen Vacc-4x) og for humoral immunitet (som f.eks den terapeutiske / preventive HIV-vaksinen Vacc-C5).


Sammendrag

• Bionor Pharma ASA har tidligere innlevert to internasjonale patentsøknader for selskapets plattformteknologier. Disse teknologier er grunnlaget for alle fremtidige produkter.
• Bionor informerer i dag at siste tilleggsdata er innlevert for begge søknadene innen tidsfristen på 12 måneder.

Om teknologiene bak plattformpatentene
Immunsystemet induserer cellulær immunitet for å drepe virusinfiserte celler, og humoral immunitet for å utvikle antistoffer som kan binde viruspartikler og bidra til å eliminere disse.
De innleverte data kompletterer de internasjonale patentsøknadene på de to plattformteknologiene innlevert henholdsvis 2. desember 2010 og 6. januar 2011.
Bionor Pharmas teknologi er basert på identifikasjon av konserverte peptidregioner på proteiner i viruset som er viktige for virusets formering, samt modifisering av disse peptidene for å bedre immunresponsen.  De innleverte data understøtter egenskaper som blir beskyttet av plattformpatentene og inneholder også generelle vilkår for å øke immunresponsen.  Disse generelle egenskapene har blitt benyttet i utviklingen av nåværende og fremtidige vaksiner, som f.eks. for HIV/AIDS (Vacc-4x og Vacc-C5), Influenza A (Vacc-Flu) og Hepatitt C (Vacc-HCV).
"Supplering av disse tilleggsdata utgjør et solid fundament for Bionors nåværende og fremtidige IP,” sier Steen Krøyer, CEO i Bionor Pharma.  "Siden en vesentlig del av selskapets verdier er immateriell eiendom, tror vi at dette vil være av stor betydning for finansiering av vårt kliniske program, og vil styrke selskapets posisjon i partnerdiskusjoner".
Om Bionors vaksineprodukter utviklet på basis av de to plattformteknologiene

HIV/AIDS
Den terapeutiske HIV vaksinen Vacc-4x er selskapets ledende vaksinekandidat, og har i en fase IIb, multinasjonal, placebo kontrollert, dobbelt blindet studie vist en statistisk signifikant reduksjon av virusmengden i behandlede pasienter. Pasientene som fikk vaksinen hadde 70% større sannsynlighet for å være uten ART behandling (konvensjonell medisin) to år etter å ha blitt vaksinert.

Vacc-C5 er utviklet for å stimulere produksjon av antistoffer mot HIV, for derved å redusere skadelig hyperaktivering av immunsystemet, som HIV infeksjon ofte fører til. Bionor planlegger å starte en klinisk studie med Vacc-C5 i 2Q 2012. Siden forskerne allerede har avdekket at pasienter med antistoffer mot C5 regionen på HIV viruset har lite virus i blodet og har en langsom sykdomsutvikling, antar Bionor at Vacc-C5 vil kunne være en viktig vaksine i kampen for å finne en funksjonell kur mot HIV.

Vacc-4x i kombinasjon med Vacc-C5 kan potensielt revolusjonere behandling av HIV infeksjon, og danne basis for en forebyggende HIV vaksine.

Influensa A
Vacc-Flu er inne i preklinisk fase som forventes å være ferdig innen utgangen av 2012, og dermed være klar for kliniske studier og partnerdiskusjoner.
Vacc-Flu er en universell influensavaksine som forventes å være effektiv overfor alle varianter av årlige influensa utbrudd (Influensa A virus), og være virksom over flere år før revaksinering er nødvendig.

Hepatitt C
Vacc-HCV er også i preklinisk fase som forventes å være ferdig i løpet av 2012. Vacc-HCV vil deretter være klar for kliniske studier og partnerdiskusjoner.
«Fordi Vacc-Flu og Vacc-HCV er basert på peptider med lignende vaksinedesign som for Bionors øvrige vaksiner, som i kliniske studier er dokumentert uten alvorlige bivirkninger, har vi tro på at også disse vaksinene vil bli videreført i kliniske studier», sier Krøyer.

Om Bionor Pharma
Bionor Pharma er et norsk biotek-selskap notert på Oslo børs, med hovedkontor i Oslo.

Selskapets innovative teknologiplattformer er velegnet til utvikling av vaksiner for en rekke virusinfeksjoner, som f.eks. HIV/AIDS , Influensa, HCV (Hepatitt C) og HPV (Humant Papilloma Virus).

Bionors vaksiner er basert på en egenutviklet teknologiplattform, fremkommet etter mer enn 10 års forskning på peptider. Vaksinene er designet for å aktivere kroppens eget immunforsvar til å bekjempe virussykdom, uten alvorlige bivirkninger.
Bionor Pharmas forretningsmodell er å skape en positiv kontantstrøm i en tidlig utviklingsfase, basert på inngåelse av partneravtaler med større biotek- eller farmaselskaper. Dette omfatter på kort sikt utlisensiering av produkter eller direkte støtte til kliniske studier, og på lengre sikt royalty-betalinger. Et eksempel på dette er avtalen om utviklingssamarbeid inngått i august 2011 med ett av verdens største biotek-selskaper. Samarbeidet omfatter en klinisk studie med kombinasjonsbehandling av HIV-pasienter, med Bionor Pharmas terapeutiske vaksine Vacc-4x og kreftmedisinen Revlimid® (Lenalidomide).