News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Forskere i Bionor presenterer data fra Vacc-4x fase IIB studien på World Vaccine Congress i Washington, DC

[Washington, DC -- 12 April 2012] Forskere fra Bionor Pharma har blitt invitert til å presentere data på World Vaccine Congress den 13 April 2012.

Forskningsdirektør Maja Sommerfelt vil presentere kvalitetskontrollerte data i mer detalj enn resultatene som ble offentliggjort i 1Q 2012. Disse data indikerte statistisk signifikant reduksjon i virusmengde for pasienter som ble behandlet med selskapets terapeutiske HIV vaksine kandidat Vacc-4x sammenlignet med de som fikk placebo.

Link til hele meldingen