News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Hiv- og kreftforskningsekspert, professor Gus Dalgleish inn i Bionor Pharmas Clinical Advisory Board

Oslo,17.07.2012 - Professor Dalgleish tiltrer et globalt styre som skal bistå i å finne en effektiv behandling mot HIV.

Bionor Pharma ASA kunngjorde i dag at HIV eksperten, professor Angus «Gus» Dalgleish, ansatt ved St. George`s University of London, trer inn i Bionors Clinical Advisory Board (CAB). Dr. Dalgleish er ledende innen immunologiforskning på HIV og onkologi, og hans deltakelse i CAB vil gi ytterligere styrking av den voksende gruppen av internasjonale eksperter tilknyttet Bionor.

Gus Dalgleish, MD, FRCP, FRACP, FRCPath, FMedSci, har vært professor i onkologi ved St. George`s University of London siden 1991. Han har vært involvert i HIV forskning siden de første beskrivelsene av aids. Under arbeidet som klinisk stipendiat hos Robin Weiss beskrev han bruken av CD4 som den viktigste reseptoren for HIV og var den første til å knytte HIV sammen med utbruddet av SLIM sykdom i Uganda.

Hans hovedinteresse er patogenesen av HIV, med å indusere aktivering av immunsystemet før infeksjonen utvikles videre til aids. Hans gruppe var den første til å antyde at C5 regionen gp120 kunne opptre som om det var et fremmed, transplantert antigen (alloepitope) som induserer hyperaktiveringen som leder til aids, og også til å foreslå det som et potensielt terapeutisk mål.

Han har vært tett involvert i utviklingen av thalidomid for behandling av HIV, autoimmunitet og kreft. Hans arbeid førte til at Celgene utviklet thalidomid-analoger, inkludert Revlimid ® (lenalidomid), som har revolusjonert behandlingen av myelom. Han mottok Joshua Lederberg prisen i 2011 som anerkjennelse av dette arbeidet. I tillegg var han den første til å vise at disse stoffene sterkt øker effekten av vaksiner. Som et resultat av dette arbeidet har Bionor Pharma og Celgene inngått samarbeid om en studie som skal undersøke om Revlimid ytterligere kan øke effekten av Vacc-4x.

Dr. Dalgleish er også en pioner innen bruk av kreftvaksiner og er rektor ved Cancer Vaccine Institute. Han har vært PI (Primary Investigator) og CI (Secondary Investigator) ved flere vaksineforsøk. I tillegg har han publisert over 300 artikler og vært medredaktør av fem bøker, blant andre «HIV and the New Viruses» og «Tumor Immunology», samt skrevet en rekke bokkapitler.

"Jeg ser frem til å delta i Clinical Advisory Board og er spesielt inspirert av Bionor Pharmas  C5-baserte tilnærming for å finne en effektiv HIV-behandling," sier Dr. Dalgleish. "Sammen med vaksinen Vacc-4x har Vacc-C5 potensiale til ikke bare stoppe sykdomsutvikling hos HIVinfiserte pasienter, men også å være en ledende kandidat for en effektiv, forebyggende vaksine."

"Dr. Dalgleish har allerede vært medvirkende til å forstå den potensielle rollen til Vacc-C5, en av våre to terapeutiske vaksinekandidater, "sier Vidar Wendel-Hansen, MD, Chief Medical Officer, Bionor Pharma. "Hans tro på potensialet for våre vaksiner styrker vår oppfatning av at disse vaksinene kan representere en ny behandling for mennesker med HIV."

Om Bionor Pharmas Clinical Advisory Board
Styret har åtte medlemmer inkludert Dr. Dalgleish, og møtes regelmessig for å diskutere viktige områder innen utvikling av Bionors kliniske forskning, samt gi veiledning frem mot markedsintroduksjon for selskapets vaksinekandidater.

De andre medlemmene av CAB:

Brian G. Gazzard, MA, MD.  Dr. Gazzard is the Founding Chair of St Stephen's AIDS Trust and the Director of HIV Clinical Research at the Chelsea and Westminster Hospital, London, England.

Dag Kvale, MD, PhD.   Dr. Kvale serves as Head of the Immunology Lab and Senior Consultant, Department of Infectious Diseases of Ullevål, Oslo University Hospital, Oslo, Norway.

Giuseppe Pantaleo, MD.  Dr.  Pantaleo is Professor of Medicine, Chief of the Division of Immunology and Allergy. He is also Chief of the Laboratory of AIDS Immunopathogenesis at the Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), University of Lausanne, Switzerland.

Barry S. Peters, MBBS, DFFP, MD.  Dr. Peters is Head of Academic Unit of HIV and STDs, Department of Infectious Diseases, St Thomas' Hospital, King’s College, London, England.

Richard Pollard, MD.  Dr. Pollard is Professor of Infectious Diseases, Chief, Department of Medical Microbiology and Immunology,   University of California School of Medicine, Davis, California, USA.

Robert R Redfield, MD.  Dr. Redfield is Professor of Medicine at University of Maryland, Baltimore and a Co-Founder and Associate Director, Institute of Human Virology, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, Maryland, USA.

Jürgen Rockstroh, MD.  Dr. Rockstroh is Professor of Medicine and Head of the HIV Outpatient Clinic at the University of Bonn, Germany.


Om Bionor Pharma ASA 
Bionor Pharma er et ledende vaksineselskap notert på Oslo Børs, som har investert mer enn USD 70 millioner innen terapeutiske (behandlende) vaksiner mot virussykdommer.

Bionors vaksiner er basert på en egenutviklet teknologiplattform som er fremkommet etter mer enn 20 års peptidforskning. Vaksinene er designet for å aktivere kroppens eget immunforsvar til å bekjempe virussykdom, uten alvorlige bivirkninger.

Selskapets fremste vaksine kandidat, Vacc-4x er i utforskning som en terapeutisk vaksine mot HIV, og har i en fullført fase IIb multinasjonal (USA, Tyskland, Storbritannia, Spania og Italia), placebokontrollert, dobbeltblindet studie, vist statistisk signifikant reduksjon av virusmengde og virusmengde «set point» (stabilisert virusnivå) ved eliminering av virusproduserende celler.

Bionors andre terapeutiske HIV-vaksine, Vacc-C5, er utviklet for å stimulere produksjonen av antistoffer mot HIV som kan redusere virusproduksjonen (senke «set point») og den skadelige hyperaktiveringen av immunsystemet som fører til aids. Fase I/II studien med Vacc-C5 ble nylig godkjent for oppstart av norske helsemyndigheter. I etterkant av Vacc-C5 fase I / II studien planlegger Bionor å kombinere Vacc-4x med Vacc-C5, en behandling som kan danne grunnlag for både en terapeutisk og preventiv vaksine.
 
Selskapets innovative teknologiplattform er også godt egnet til å utvikle vaksiner for andre virussykdommer sominfluensa, HCV (hepatitt C), CMV (cytomegalovirus) og HPV (humant papillomavirus). Vaksiner for influensa (Vacc-Flu) og HCV (Vacc-HCV) er i preklinisk fase.

Mer informasjon om Bionor Pharma, dets forskning og produkter, er tilgjengelig på www.bionorpharma.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandellovens  § 5-12 vphl. Vacc-4x, Vacc-C5, Vacc-Flu, Vacc-HCV, Vacc-CMV  og Vacc-HPV er eksperimentelle behandlinger som ikke har blitt godkjent for markedsføring av noen regulerende myndighet.


# # #


Bionor Pharma ASA, Oslo: +47 23 01 09 60/ Bionor Pharmas forskningsavdeling: +47 35 90 85 00
Steen Krøyer, CEO
Vidar Wendel-Hansen, CMO


USA Contact: 
David Sheon 202 422-6999
dsheon@WHITECOATstrategies.com