News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Patentsøknad for Vacc-HIV, en terapeutisk og potensielt forebyggende hiv-vaksine

Oslo 07.06.2012 - Vacc-HIV er en kombinasjon av Vacc-4x og Vacc-C5. Det kombinerte patentet er formulert slik at det gir en utvidet beskyttelse av de to vaksinen alene i tillegg til å beskytte bruken av disse i kombinasjon

Bionor Pharma ASA annonserte i dag at det er innlevert en internasjonal patentsøknad for beskyttelse av selskapets peptidvaksinekandidat Vacc-HIV, en kombinasjon av Vacc-4x og Vacc-C5. Patentet er formulert slik at det gir en utvidet beskyttelse av de to vaksinepatentene alene, i tillegg til å beskytte bruken av disse vaksinene i kombinasjon.

«Bionor Pharmas forskere har store forventninger til Vacc-HIV, både som en terapeutisk og potensielt forebyggende vaksine,» sier Steen Krøyer, CEO, «og dette skyldes de overbevisende prekliniske og kliniske data vi har for begge vaksinene.»

Selskapet har i forlengelsen av den nylig godkjente Vacc-C5 klinisk fase I/II studien startet forberedelsene til en Vacc-HIV studie, for etter hvert å kunne planlegge testing i mennesker.

Om Bionor Pharma ASA 
Bionor Pharma er et ledende vaksineselskap notert på Oslo Børs, som har investert mer enn USD 70 millioner innen terapeutiske (behandlende) vaksiner mot virussykdommer. Bionors vaksiner er basert på en egenutviklet teknologiplattform som er fremkommet etter mer enn 20 års peptidforskning. Vaksinene er designet for å aktivere kroppens eget immunforsvar til å bekjempe virussykdom, uten alvorlige bivirkninger.

Selskapets ledende vaksine kandidat, Vacc-4x er i utforskning som en terapeutisk vaksine mot hiv, og har fullført en fase IIb multinasjonal (USA, Tyskland, Storbritannia, Spania og Italia), placebokontrollert, dobbeltblindet studie. Den ga statistisk signifikant reduksjon av virusmengde og virusmengde «set point» (stabilisert virusnivå), ved eliminering av virusproduserende celler.

Bionors andre terapeutiske hiv-vaksine, Vacc-C5, er utviklet for å stimulere produksjonen av antistoffer mot hiv som kan redusere virusproduksjonen (senke «set point») og den skadelige hyperaktiveringen av immunsystemet som fører til aids. Fase I/II studien med Vacc-C5 ble nylig godkjent for oppstart av norske helsemyndigheter. I etterkant av Vacc-C5 fase I / II studien planlegger Bionor å kombinere Vacc-4x med Vacc-C5, en behandling som kan danne grunnlag for både en terapeutisk og preventiv vaksine.
 
Selskapets innovative teknologiplattform er også godt egnet til å utvikle vaksiner for andre virussykdommer som influensa, HCV (hepatitt C), CMV (cytomegalovirus) og HPV (humant papillomavirus).

Mer informasjon om Bionor Pharma, dets forskning og produkter, er tilgjengelig på www.bionorpharma.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandellovens  § 5-12 vphl. Vacc-4x, Vacc-C5, Vacc-Flu, Vacc-HCV, Vacc-CMV  og Vacc-HPV er eksperimentelle behandlinger som ikke har blitt godkjent for markedsføring av noen regulerende myndighet.

# # #

Bionor Pharma ASA, Oslo: +47 23 01 09 60/ Bionor Pharma laboratorier: +47 35 90 85 00
Steen Krøyer, CEO
Birger Sørensen, EVP, Head of Vaccines


USA Contact: 
David Sheon +1 202 422-6999
dsheon@WHITECOATstrategies.com