News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Resultater fra studie med «nasal administrasjon» (nesedråper) av HIV vaksinen Vacc-4x og Endocine er forventet i første halvdel av mai

Oslo 10.04.2012 - Bionor Pharma ASA opplyser i dag at den placebo-kontrollerte studien med nasal immunisering av den terapeutiske HIV vaksinen Vacc-4x i kombinasjon med Eurocine Vaccines` Endocine er ferdigstilt i første kvartal 2012 som planlagt og i henhold til tidligere melding. 24 pasienter var inkludert, og 23 fullførte hele studien. Ingen alvorlige bivirkninger er rapportert.

Analyser av det omfattende datamateriale er igangsatt, og de første resultater fra studien er planlagt klare for utsendelse i løpet av første halvdel av mai 2012.

Om Eurocine Vaccines
Eurocine Vaccines er et børsnotert, svensk selskap som utvikler nasale vaksiner som dekker et medisinsk behov, og med produkter i kliniske studier. Vaksinene er utviklet frem til "proof-of-concept" (klinisk fase I/II) og utlisensiert til partnere for videre utvikling og kommersialisering. Selskapets egenutviklede vaksine adjuvant teknologi, som er et viktig element i nasale vaksiner, tilbys også lisenspartnere for utvikling innen ulike indikasjoner.
Mer informasjon om Eurocine Vaccines, dets forskning og produkter, er tilgjengelig på www.eurocine-vaccines.com

Om Bionor Pharma ASA
Bionor Pharma er et norsk biotekselskap notert på Oslo Børs (OSE: BIONOR). Selskapet har investert mer enn USD 60 millioner innen terapeutiske vaksiner mot virussykdommer. Bionors vaksiner er basert på en egenutviklet teknologiplattform som er fremkommet etter flere tiårs forskning på peptider. Vaksinene er utviklet for å aktivere kroppens eget immunforsvar til å bekjempe virussykdom, uten alvorlige bivirkninger.

Selskapets ledende vaksinekandidat Vacc-4x, en terapeutisk vaksine mot HIV, har i en fase IIb multinasjonal (USA, Tyskland, UK, Spania og Italia), placebo-kontrollert dobbelt-blindet studie, vist statistisk signifikant reduksjon av virusmengden i pasientene som har fått vaksinen.

Selskapets andre terapeutiske HIV vaksine, Vacc-C5 er planlagt å være klar for første kliniske studie (i mennesker) i 2Q 2012, og er utviklet for å stimulere produksjon av antistoffer mot HIV, for derved å redusere skadelig hyperaktivering av immunsystemet forårsaket av HIV infeksjonen. Etter studiefase I/II av Vacc-C5 planlegger Bionor å kombinere Vacc-4x med Vacc-C5, en behandling som potensielt kan revolusjonere håndteringen av HIV infeksjon, og danne basis for både en behandlende og en forebyggende HIV vaksine.

Bionor går videre i tre uavhengige retninger mot markedet for selskapets HIV vaksiner, gjennom kliniske studier med Vacc-4x og Vacc-C5 som starter i år:

1. Vacc-4x revaksinasjons studie, med pasienter som deltok i fase IIb studien, med mål om ytterligere å redusere deres virusmengde «set point» (gjennomsnitt av de to siste virusmålinger ved studieslutt), gjennom perioder pasientene ikke behandles med tradisjonelle HIV medisiner (ART).

2. Vacc-4x i kombinasjon med Revlimid® (lenalidomide), for en pasientgruppe som ikke bedrer immunforsvaret (dvs. ingen økning i CD4 tall) til tross for ART behandling.

3. Vacc-C5 klinisk studie fase I/II, etterfulgt av studie med Vacc-C5 i kombinasjon med Vacc-4x.
Selskapets innovative teknologiplattform er også godt egnet for å utvikle vaksiner for en rekke andre virussykdommer, som influensa, HCV (Hepatitt C), HPV (Humant Papilloma Virus) og CMV (Cytomegalovirus). Prekliniske studier med Vacc-Flu (Universell influensa vaksine) og Vacc-HCV (Hepatitt C vaksine) er planlagt ferdige i andre halvår 2012.

Mer informasjon om Bionor Pharma, dets forskning og produkter, er tilgjengelig på www.bionorpharma.com.

# # #

Kontakter
Bionor Pharma ASA, Oslo: +47 23 01 09 60/ Skien: +47 35 90 85 00
Steen Krøyer, CEO
Vidar Wendel-Hansen, CMO, Chief Medical Officer