News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Vacc-4x forbedrer kvaliteten av immunrespons hos hiv-pasienter, noe som gir langvarig reduksjon av virusmengden

Oslo 20.07.2012 - Den terapeutiske hiv-vaksinen Vacc-4x forbedrer kvaliteten av immunrespons hos hiv-pasienter, noe som resulterer i langvarig reduksjon av virusmengden og potensiale for periodiske "boost" som kan føre til ny behandling for mennesker som lever med hiv / aids. Bionor forskere rapporterer resultater ved for-konferanse symposium Towards an HIV Cure ("Mot en HIV Kur") relatert til konferansen AIDS 2012

Sammendrag

• Bionor Pharmas forskere er invitert til å presentere nye funn på Towards an HIV Cure Symposium 20. og 21. juli i Washington D.C., i regi av International AIDS Society (IAS).

En poster som beskriver immunologiske data fra den store, eksplorative fase II studien med Vacc-4x vil bli presentert. Den kvalitative forskjellen i immunresponsen kan ha bidratt til fjerning av hivinfiserte, virusproduserende celler, som igjen har ført til en statistisk signifikant reduksjon av virusmengden.

• Bionor Pharma skal presentere sin nyeste vaksineforskning overfor UNAIDS ambassadør, H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit under AIDS 2012


[Washington/Oslo 20. juli 2012] Bionor Pharma ASA (OSE: BIONOR) kunngjorde i dag at selskapet er invitert til å presentere sine immunologiske data fra den store, eksplorative fase II-studien av Vacc-4x på Towards an HIV Cure workshop fredag 20. og lørdag 21.juli, arrangert av International AIDS Society i forbindelse med AIDS 2012 i Washington D.C.

Resultatene fra ytterligere immunologiske analyser av fase II data viser forbedret kvalitet på immunceller. Denne kvalitetsøkningen er noe av forklaringen på at hiv-infiserte celler blir drept ved hjelp av Vacc-4x, som igjen fører til reduksjon i virusmengden hos pasienter som mottar vaksinen.

"Dette viser at Vacc-4x fungerer annerledes enn konvensjonelle hiv-medisiner. Hvis en pasient slutter å ta medisiner vil virus normalt komme tilbake innen få uker, men med vaksinen Vacc-4x ser vi en vedvarende immunrespons", sier Jürgen Rockstroh, PhD, medlem av Bionor Pharma `s Clinical Advisory Board. "Forklaringen synes å være at Vacc-4x induserer en immunrespons som setter pasientens eget immunforsvar i stand til å angripe hiv-virus for en vedvarende periode, noe som ser ut til å fungere for folk uavhengig av deres genetiske bakgrunn".

En ny strategi for å utrydde hiv med Vacc-4x
Konvensjonelle hiv-medisiner (ART) er ingen kur, og behandlingen kan medføre alvorlige bivirkninger. ART dreper ikke virusproduserende celler, og det blokkerer virusproduksjonen bare mens pasienten tar medisiner. ART må derfor være en daglig, livslang behandling. I kontrast til dette er Vacc-4x utviklet for å gi langvarig viruskontroll ved å trene immunceller til å oppsøke og drepe virusproduserende celler, uten alvorlige bivirkninger.

Se den engelske versjonen av denne børsmelding for mer informasjon og analysedata fra poster om Vacc-4x som skal presenteres i Washington.

Om International AIDS Society (IAS) og Towards an HIV Cure Symposium
International AIDS Society (www.iasociety.org) er verdens ledende, selvstendige sammenslutning av hiv-spesialister. Ved å innkalle til store internasjonale konferanser og fagmøter om hiv og aids setter de søkelys på kritiske spørsmål omkring presentasjon av ny forskning, samt fremmer dialog og bygger konsensus for å fokusere på den globale kampen mot hiv. Ved å fremme dialog, bidra til utdanning og nettverk, og gi tilgang til beste praksis, faglig utvikling og kompetansebygging, bidrar de til å tette kunnskapshull på alle nivåer av hiv-området.

Towards an HIV Cure Symposium knyttet til AIDS 2012 bringer sammen en internasjonal arbeidsgruppe av forskere med mål om å utvikle en global, faglig strategi mot en hiv-kur. Strategien tar sikte på å bygge en konsensus som definerer faglige prioriteringer for hiv-kur forskning. Opp til 250 ledere deltar fra akademia og industri, samt offentlige institusjoner og aktivistgrupper. Symposiet vil bli ledet av Françoise Barré-Sinoussi nobelprisvinner i medisin 2008 og IAS påtroppende president, og Steven Deeks, professor i medisin ved University of California, San Francisco (UCSF). Dette symposiet vil være nært knyttet til konferanseprogrammet for AIDS 2012.

Om Bionor Pharma ASA 
Bionor Pharma er et ledende vaksineselskap notert på Oslo Børs, som har investert mer enn USD 70 millioner innen terapeutiske (behandlende) vaksiner mot virussykdommer.

Bionors vaksiner er basert på en egenutviklet teknologiplattform som er fremkommet etter mer enn 20 års peptidforskning. Vaksinene er designet for å aktivere kroppens eget immunforsvar til å bekjempe virussykdom, uten alvorlige bivirkninger.

Selskapets fremste vaksine kandidat, Vacc-4x er i utforskning som en terapeutisk vaksine mot hiv, og har i en fullført fase II multinasjonal (USA, Tyskland, Storbritannia, Spania og Italia), placebokontrollert, dobbeltblindet studie, vist statistisk signifikant reduksjon av virusmengde og virusmengde «set point» (stabilisert virusnivå) ved eliminering av virusproduserende celler.

Bionors andre terapeutiske hiv-vaksine, Vacc-C5, er utviklet for å stimulere produksjonen av antistoffer mot hiv som kan redusere virusproduksjonen (senke «set point») og den skadelige hyperaktiveringen av immunsystemet som fører til aids. Fase I/II studien med Vacc-C5 ble nylig godkjent for oppstart av norske helsemyndigheter. I etterkant av Vacc-C5 fase I / II studien planlegger Bionor å kombinere Vacc-4x med Vacc-C5, en behandling som kan danne grunnlag for både en terapeutisk og preventiv vaksine.
 
Selskapets innovative teknologiplattform er også godt egnet til å utvikle vaksiner for andre virussykdommer som influensa, HCV (hepatitt C), CMV (cytomegalovirus) og HPV (humant papillomavirus). Vaksiner for influensa (Vacc-Flu) og HCV (Vacc-HCV) er i preklinisk fase.

Mer informasjon om Bionor Pharma, dets forskning og produkter, er tilgjengelig på www.bionorpharma.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandellovens  § 5-12 vphl. Vacc-4x, Vacc-C5, Vacc-Flu, Vacc-HCV, Vacc-CMV  og Vacc-HPV er eksperimentelle behandlinger som ikke har blitt godkjent for markedsføring av noen regulerende myndighet.


# # #


Bionor Pharma ASA, Oslo: +47 23 01 09 60/ Bionor Pharmas forskningsavdeling: +47 35 90 85 00
Steen Krøyer, CEO
Birger Sørensen, EVP Head of Vaccines
Vidar Wendel-Hansen, SVP, CMO


USA Contact: 
David Sheon 202 422-6999
dsheon@WHITECOATstrategies.com