News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Bionor Pharma utnevner Anker Lundemose som President & Chief Executive Officer

Oslo 29.01.2013 - Ansettelsen vil i betydelig grad styrke Bionor Pharmas forretningskompetanse ogmuligheten for inngåelse av partneravtaler

(Oslo, 29. januar 2013) Bionor Pharma ASA (OSE: BIONOR) kunngjorde i dag
at Dr. Anker Lundemose er utnevnt som President & CEO i Bionor Pharma ASA
fra 1. mars 2013. Dr. Lundemose er dansk statsborger, og erstatter
Steen Krøyer som fra 1. mars vil bli nestleder i styret.

Anker Lundemose (51) har omfattende internasjonal erfaring og nettverk,
og har vært ansvarlig for store og vellykkede fusjoner og oppkjøp innenfor
bioteknologi, ventureinvesteringer og lisensiering. Lundemose har bakgrunn
fra oppstart av bioteknologi selskaper, ansettelse i større biotek- og farma
selskaper, samt innledende karriere innen akademia.

Dr. Lundemose er MD, PhD og Dr. Med. i medisinsk mikrobiologi og har lang
erfaring fra forretnings- og bedriftsutvikling, samt FoU innen flere viktige
terapeutiske områder, inkludert onkologi og antiinfektiva. Han har vært med å
starte flere biotekselskaper, bidratt til betydelig verdiøkning, og hentet inn
mer enn USD 150 millioner i privat egenkapital.

Anker Lundemose har vært CEO i Prosidion Ltd i Storbritannia fra 2003 til 2005,
Excecutive Vice Presient i OSI Pharmaceuticals, NYC, USA og President i
Proseidion Ltd fra 2005 til 2009. Dr Lundemose var Executive Vice President
Corporate & Business Development, OSI Pharmacuticals Inc fra 2009 inntil
Astellas Pharmas oppkjøp av OSI i 2010. Anker Lundemose har tidligere vært
Managing Director ved OSI Pharmas venture enhet i Zug, Sveits, og Business
Development Director i Novo Nordisk, Danmark.

Dr. Lundemose sier: "Jeg er meget glad for å komme inn i Bionor Pharma på
dette avgjørende tidspunktet i utviklingen av selskapet. Hiv-vaksinene har i
kliniske og prekliniske studier vist unike egenskaper, som de tre pågående
kliniske studiene tar sikte på å bekrefte ytterligere. De to hiv-vaksinene i
kombinasjon har potensiale til å bidra til en utrydningsstrategi for hiv.
I tillegg har selskapet flere andre nye vaksinekandidater under utvikling,
og et førsteklasses team innen forskning og produktutvikling som jeg ser
frem til å lede i tiden fremover."

Styret er også svært fornøyd med å kunne meddele at Steen Krøyer, som
har hatt stillingen som interim CEO i selskapet fra september 2011, vil gå
inn som nestleder i styret i samsvar med nominasjonen og valget på
selskapets ordinære generalforsamling 11. mai 2012.

Steen Krøyer har fokusert på å forberede Bionor Pharma for den industrielle
utviklingsfasen, inkludert oppstart av tre nye kliniske studier med hiv-
vaksinene Vacc-4x og Vacc-C5. Overgangen fra et teknologidrevet selskap
til en utviklings- og kommersielt orientert virksomhet har medført noen
organisatoriske endringer, herunder at en av grunnleggerne av Bionor Pharma,
Birger Sørensen har trådt ut av sin faste stilling i selskapet.

"Vi tror at Anker Lundemoses brede forretningskompetanse og faglige
bakgrunn vil være av stor verdi for selskapets videre forsknings- og
produktutvikling, og for en kommende partnerprosess" sier
dr. Lars H. Høie, styreformann. "Styret vil også bruke denne anledningen
til å takke Steen Krøyer, som har gjort en meget god jobb med å forberede
Bionor Pharma til en ny fase i selskapets utvikling ".

Se separat melding vedrørende betingelser om aksjeopsjoner.

Om Bionor Pharma ASA
Bionor Pharma er et ledende vaksineselskap notert på Oslo Børs.
Selskapet har investert mer enn USD 80 mill. innen utvikling av
terapeutiske (behandlende) vaksiner, og selskapet har sikret finansiering
av planlagte forskningsrelaterte og forretningsmessige aktiviteter til
midten av 2014.

Bionor Pharmas vaksiner er basert på en egenutviklet teknologiplattform
som er fremkommet etter mer enn 20 års peptidforskning, og de er
designet for å aktivere kroppens eget immunforsvar til å bekjempe
spesifikke virussykdommer, uten alvorlige bivirkninger.

Hiv-vaksiner - fremst i utviklingen
Selskapets fremste vaksine kandidat, Vacc-4x er i utforskning som en
terapeutisk vaksine mot hiv, og har i en fullført fase II multinasjonal
(USA, Tyskland, Storbritannia, Spania og Italia), placebokontrollert,
dobbeltblindet studie vist statistisk signifikant reduksjon av virusmengden
ved å lede til eliminering av virusproduserende celler.

Bionor Pharmas andre hiv-vaksine, Vacc-C5 er utviklet for å stimulere
produksjonen av antistoffer mot hiv som kan redusere virusproduksjonen
og den skadelige hyperaktiveringen av immunforsvaret som hiv forårsaker,
og som føre til aids.

Bionor Pharma har startet tre kliniske studier som kan lede mot fase III,
og første resultater fra disse studiene er forventet i 2013:

1. Vacc-4x i kombinasjon med Celgenes immun modulator Revlimid®
(Lenalidomide)
,med pasienter som ikke har fått gjenopprettet normal
immunfunksjon til tross for godt kontrollert virusmengde ved hjelp av
konvensjonelle hiv-medisiner. Forskere ved fire klinikker i Tyskland vil i
denne placebo-kontrollerte studien undersøke om Revlimid kan ytterligere
øke effekten av Vacc-4x.

2. "Reboost" med Vacc-4x av pasienter fra fase II studien
(USA og 4 europeiske land), for å undersøke om dette kan føre til
ytterligere reduksjon av virusmengden. Ca. 40 pasienter fra den
gjennomførte fase II studien vil delta ved 10 klinikker.

3. Klinisk fase I/II studie med Vacc-C5, skal undersøke sikkerhet
og effekt, og om denne vaksinen leder til dannelse av antistoffer mot
hiv i mennesker.

Bionor Pharma undersøker muligheten for å kombinere Vacc-4x og
Vacc-C5 til én vaksine (Vacc-HIV), som i form av en behandlende
og eventuelt forebyggende vaksine potensielt kan bidra til å fjerne
hiv- infeksjon.

Andre virussykdommer
Selskapets innovative teknologiplattform er også godt egnet til å utvikle
vaksiner for andre virussykdommer som influensa, HCV (hepatitt C), CMV
(cytomegalovirus) og HPV (humant papillomavirus). Den universelle
influensavaksinen (Vacc-Flu) og hepatitt C-vaksinen (Vacc-HCV) er i preklinisk
utviklingsfase.

Business strategi
Basert på de tre nye studiene med Bionor Pharmas hiv-vaksiner, samt de
prekliniske data fra studier med universell influensa- og hepatitt C vaksinene,
har Bionor Pharma startet en strukturert prosess for kommersialisering av
teknologiplattformen og produktene.


Mer informasjon om Bionor Pharma, dets forskning og produkter, er tilgjengelig
www.bionorpharma.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandellovens  § 5-12
vphl. Vacc-4x, Vacc-C5, Vacc-Flu, Vacc-HCV, Vacc-CMV  og Vacc-HPV er
eksperimentelle behandlinger som ikke har blitt godkjent for markedsføring av
noen regulerende myndighet.

Bionor Pharma ASA, Oslo: +47 23 01 09 60
Dr. Lars H. Høie, MD, PhD, Chairman
Hilde Aalling Syvertsen, Director Communications & Corporate Affairs

USA Contact:
David Sheon +1 202 422-6999
dsheon@WHITECOATstrategies.com