News

Latest news

Hide mandatory notifications of trade

Meldepliktig handel

Oslo, 18 februar 2013. Styremedlemmene, Jerome Zeldis og Marianne Furru, kjøper aksjer i Bionor Pharma ASA.

Styremedlem i Bionor Pharma ASA, Jerome Zeldis, kjøpte fredag 15 februar
132 000 BIONOR aksjer til NOK 1.96 pr aksje.

Jerome Zeldis' beholding etter dette kjøpet er 232 000 BIONOR aksjer.

Styremedlem i Bionor Pharma ASA, Marianne Furru, kjøpte fredag 15 februar
via selskapet Fular AS 25 000 BIONOR aksjer til NOK 1.99 pr aksje.

Marianne Furru's indirekte beholdning etter dette kjøpet er 382 200 BIONOR aksjer.